• Financiële overzichten

3 belangrijke financiële overzichten

Iedere ondernemer wil geld verdienen, of je nu een zzp-er, mkb-er of manager bent. Het begrijpen van de cijfers van je onderneming is noodzakelijk voor het voortbestaan van je onderneming. Als je weet hoe je de 3 belangrijkste financiële overzichten moet lezen heb je goed inzicht in hoe je bedrijf ervoor staat.  Uit de financiële overzichten haal je de informatie die je nodig hebt om bedrijfsbeslissingen te maken, zoals investeringen.

 

Financiële overzichten

De 3 belangrijkste financiële overzichten zijn:

  • de balans
  • de verlies- en winstrekening
  • het liquiditeitsoverzicht.

In deze drie overzichten lees je, de waarde van je onderneming, de winstgevendheid en het vermogen om geld te genereren.

 

De balans

Een balans is een overzicht van alle bezittingen en schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment en het laat zien hoe al je bezittingen gefinancierd zijn. De bezittingen zijn gelijk aan je schulden plus het eigen vermogen en zijn daardoor altijd in evenwicht. Voorbeelden van bezittingen zijn gebouwen, machines en voorraden. De balans is altijd een momentopname.

 

De verlies- en winstrekening

De verlies- en winstrekening wordt ook wel een resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. Het geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een rechtspersoon over een bepaalde periode. Meestal is dit een jaar. Dit overzicht eindigt met de winst of verlies die in die periode is behaald. Een verlies- en winstrekening is niet hetzelfde als een balans.

Haal de begrippen opbrengsten (omzet) en kosten niet door de elkaar met de begrippen inkomsten en uitgaven. Inkomsten en uitgaven zijn geldstromen. Omzet wordt behaald door verkoop, de ontvangst volgt later, kosten zijn de inkopen en investeringen waarvan de betaling ook op een later tijdstip plaats kan vinden.

 

Het liquiditeitsoverzicht

Het liquiditeitsoverzicht laat zien of je met de ondernemingsactiviteiten een positieve kasstroom genereert. Het kasstroomoverzicht laat zien hoe een onderneming aan geld is gekomen en waar ze het aan uitgeeft.

 

Financiën voor ZZP-ers

Wil jij meer weten over hoe jij een financieel gezond bedrijf runt? Dan is het boek Financiën voor ZZP-ers van Femke Hogema een aanrader. Hier lees je meer over het boek.

 

  • E-book Groeien van ZZP naar MKB

    Download hier het gratis e-book

    " Groeien van ZZP naar MKB"

    7 tips die iedere ondernemer moet weten